درباره موسسه

انجمن جامع فيزيوتراپي در منزل رهگشاي سلامت در سال1391توسط فيزيوتراپيست هاي فيلد نورولوژيك و ارتوپدی تاسيس گرديد.

اين موسسه تحت نظر پزشك بيمار و با تشكيل team work (براي اولين بار در ايران)،با هدف خدمت رساني به هموطنان عزيز،ارائه كننده ي علمي ترين درمان ها براي بيماران نورولوژيکال و ارتوپدی ميباشد.

ساعات کار شرکت

اين موسسه ارائه دهنده ي خدمات تخصصي فيزيوتراپي نورولوژيك در منزل به صورت شبانه روزي ميباشد.

 

جهت مشاوره رايگان وتعيين وقت قبلي درمان روي قسمت تماس با ما

 كليك كنيد.

خدمات شرکت

انجمن فيزيوتراپي در منزل رهگشاي سلامت

تخصصي ترين مركز فيزيوتراپي در منزل بيماران نورولوژيك: سكته مغزي ، فلج مغزي ، پاركينسون ، ام اس ، ضايعات نخاعي ، ALS ، تنگي كانال نخاعي ، بيماري هاي مخچه، انواع نوروپاتي ها وميوپاتي ها ، فلج اندام ها و...

ارتوپدی

بيماريهايي از قبيل: تنگي كانال نخاعي،شكستگي ها ومشكلات ستون...

توانبخشي سالمندان

با افزايش سن ريسك بروز بسياري از بيماريها بالا ميرود از مهمترين اين...

درمان در منزل

سایت انجمن توانبخشي در منزل رهگشاي سلامت در راستاي افزايش اگاهي...

راهبرد درماني

هر بيماري نورولوژيك بر حسب محل و شدت عارضه و شرايط بيمار طول دوره ي...

سكته مغزي

سكته ي مغزي به بيماري اي گفته ميشود كه در ان سلول هاي عصبي در مغز...

فروشگاه

درمان قطعي بيماري هاي اعصاب محيطي و مركزي و همچنين مشكلات...

فيزيوتراپي تنفسي

فيزيوتراپي تنفسي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه با هدف بهبود...

نمونه

نمونه

نورولوژيك

كليه ي فيزيوتراپيست هاي موسسه ي رهگشاي سلامت در زير مجموعه ي...